710 Freeway DUI crash 710 Freeway DUI crash

710 Freeway DUI Crash Involving Ambulance Killed Female Passenger